Om AA


Om AA

Hvad er AA?

Anonyme Alkoholikere er et frivilligt, verdensomspændende fællesskab af mænd og kvinder fra alle samfundslag, som mødes for at opnå og vedligeholde deresædruelighed. Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke. Der betales intet kontingent. AA klarer sig økonomiskgennem egne, frivillige bidrag.

Nuværende medlemstal

Man skønner, at der er over 89.000 AA-grupper med ca. 2.000.000 medlemmer i 141 lande. I Danmark findes der ca. 300 grupper med ca. 3.000 medlemmer.

Forholdet til andre organisationer

Fællesskabet har den holdning, at ”samarbejde med, men ikke tilslutte sig” andre organisationer, som arbejder med alkoholisme. Vi tager ikke stilling til spørgsmåluden for AA, og vi hverken støtter eller bekæmper nogen uvedkommende sag. 

Hvordan AA begyndte

AA blev grundlagt i 1935 af en børsmægler fra New York og en kirurg fra Ohio, som begge havde været ”håbløse” drankere. De er nu døde. De stiftede AA i et forsøg at hjælpe andre, som led af sygdommen alkoholisme, og for selv at holde sig ædru. AA voksede ved, at der blev dannet selvstyrende grupperførst i USA og siden over hele verden.

Formåls paragraf

Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinderder deler erfaring, styrke og håb, for at kunne løse deres fælles problem, og derigennem hjælpeandre til at komme sig af alkoholisme.

Det eneste, der kræves for at blive medlemer et ønske om at holde op med at drikke.

Der betales intet kontingent. AA klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag.

AA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, organisation, institution eller nogen form for politik.

AA tager ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen som helst sag.

Vort hovedformål er at forblive ædru og hjælpe andre alkoholikeretil at opnå ædruelighed.

Subscribe to our mailing list

* indicates required